นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแจ้งย้ายปลายทาง และทำบัตรประชาชนใหม่

Ico48

ตอบคุณพอลลี่

       คุณพอลลี่คงจะต้องทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่น และให้คนที่ต้องการให้เป็นเจ้าบ้านย้ายมาเป็นเจ้าบ้านดังกล่าวแทน