นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จุดหมายไปได้หลายเส้นทาง

Ico48

การมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ เป็นทางเลือกเดียว ? ในการไปสู่เป้าหมายเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์จริงหรือ?วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

สงขลานครินทร์ กับการเป็นทางเลือกหนึ่งของเพื่อนมนุษย์

มนุษย์ในพุทธศตวรรษที่ 25และศตวรรษที่ 21 กับการพ้นทุกข์ร่วมกัน "มหาวิชชาลัยและมหาวิทยาลัย" เดินทางที่เลือกสู่จุดหมายปลายทางของเราท่าน อย่างสันติสุข สันติภาพ ด้วยศานติธรรม

หากพบอุปสรรคระหว่างทาง จงเปลี่ยนทางเดิน ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

ขอบคุณค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง