นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไขมันทรานส์

Ico48

ไขมัน CIS โมเลกุลจัดตัวแบบงอ ๆ ทำให้ยังเป็นของเหลวแม้อุณหภูมิต่ำ

เนื้อหาเต็ม: ไขมันทรานส์