นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 99% ก็น่าจะดีพอแล้วนะ

Ico48

For the normal distribution, the values less than one standard deviation away from the mean account for 68.27% of the set; while two standard deviations from the mean account for 95.45%; and three standard deviations account for 99.73%.

จาก Wikipedia ที่ผม copy มามีค่าที่แตกต่างจากในบันทึกนะครับ ถ้าตามนี้ 99.73% ก็โอเคแล้วครับ

เนื้อหาเต็ม: 99% ก็น่าจะดีพอแล้วนะ