นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอลาบวช ทำอย่างไรครับ

Ico48
ทิยานนท์ ดวงภักดี [IP: 61.19.233.61]
10 กรกฎาคม 2558 12:10
#103406

หากจะลาอุปสมบท แต่ลาไม่ถึง 120 วัน เช่น 30 วัน และบวชในช่วงนอกพรรษาโดยไม่ต้องเข้าพรรษาได้หรือไม่ครับ