นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอลาบวช ทำอย่างไรครับ

Ico48
ทิยานนท์ ดวงภักดี [IP: 61.19.233.61]
10 กรกฎาคม 2558 12:09
#103405

ลาอุปสมบท ช่วงนอกเวลาเข้าพรรษาได้หรือไม่ครับ