นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มรณสติ และ......

Ico48
ทาวน์ถ้ำ [IP: 180.183.28.243]
10 กรกฎาคม 2558 09:57
#103403

 

ผู้ใดมีมรณะสติ ย่อมปราศจากความกลัวและความห่วง ทั้งก่อนและหลังตาย

ทั้งยังสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะได้อย่างฉลาด ไม่ขลาดเขลา

 

 

เนื้อหาเต็ม: มรณสติ และ......