นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 2ปี ผ่านไป ยืนยัน "เลิกใช้" IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox ดีที่สุด

Ico48

เรื่องนี้นั้น ในทางปฎิบัติพูดยากครับ เพราะ

๑) บางระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ยังแนะนำให้ใช้ผ่านโปรแกรม IE เป็นหลัก

๒) เครื่องคอมพิวเตอร์บางหน่วยงานไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมอื่นได้ ด้วยข้อจำกัดบางประการ เช่น หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำสำรอง ที่ไม่รองรับและปรับปรุงให้ทันสมัย

๓) ปัญหาดังกล่าว น่าจะเกิดจากส่วนเสริมของโปรแกรม IE มากกว่าแกนหลักของโปรแกรม ที่ยังขาดการติดตามปัญหาของผู้ผลิต

จุดเด่นของ Chrome คือ เข้าใช้งานได้ทุกอย่าง แต่อืดมากจนค้างไปเลย

จุดด้อยของ Firefox คือ หน้าตาเอกสารต่างจากโปรแกรมอื่น และต้องติดตั้งตัวเสริม Flash ใหม่

นี้เป็นการยกตัวอย่างแบบง่าย ๆ จากเครื่องธรรมดาทั่วไปที่ใช้งานอยู่ โดยมีหน่วยประมวลผลกลาง Pentium D 3.00 GHz, หน่วยความจำสำรอง 512 MB และเครื่องอ่านเขียนข้อมูลหลักขนาด 50 GB

คงต้องรอสักพัก ค่อย ๆ ขยับกันไป ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ