นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มรณสติ และ......

Ico48

ทำ กับธรรมะ อยู่ในใจ

แค่มีความสงบแค่นี้ก็พอสำหรับชีวิต ฮา

พร้อมสาธุ น้องสองใย ตอนเช้า ๆ ของวันพุธ

เนื้อหาเต็ม: มรณสติ และ......