นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เช้าวันฝนตก

Ico48

ไปได้ดีท่าน ท้าว มาเรื่อย ๆ สั้น ๆ ได้ใจความครับ

เนื้อหาเต็ม: เช้าวันฝนตก