นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คือคุณครูผู้ให้ที่แท้จริง

Ico48

ผมเป็นเพื่อนท่าน รู้ถึงความมุ่งมั่นเสียสละที่ท่านตั้งใจจะทำเพื่อส่วนรวมได้ชัดเจนครับ