นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข

Ico48

ไปกระบี่ ภูเก็ตค่ะ ตัวเขียวอยู่ปั๊มแถวอ่าวลึกค่ะ