นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข

Ico48

แล้วตกลงไปนิเทศนักศึกษาที่จังหวัดไหนค่ะน้องบุ่ม ทุเรียนอยู่น่ากินจัง