นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข

Ico48

ทำงานอย่างมีความสุข คนอ่านก็มีความสุขไปด้วยครับ

 

ชอบตัวเขียว อยากไปถ่ายบ้าง อยู่ปั้มไหนครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"