นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ถ้าขึ้น adress เป็น share แล้วดอกไม้หาย ให้เปลี่ยนเป็น u8 หรือสลับกัน มันได้ผลสำหรับผมนะ

http://share.psu.ac.th/.....

http://u8.psu.ac.th/.....

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน