นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แสงแรก: พระอาจารย์ชยสาโร ธรรมใกล้ตัวที่เรามองข้าม

Ico48

ขอบคุณค่ะ ที่ช่วยให้ได้ทบทวนธรรม

ยาดมเอง