นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

Ico48
Smarn (Recent Activities)
21 May 2015 16:24
#103089

ขั้นแรกสุดคงต้องลดจำนวนนักเรียนต่อห้อง...

ไม่ work ครับ ขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อย ขั้นแรกสุดคือ เปลี่ยนชุดกรรมการปฏิรูปการศึกษา ให้มีครบทุก party

1. นักการศึกษา (ไม่มีเขาไม่ยอม ...ข้ารู้ดีที่สุด)

2. นักการเมือง

3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง (ตัวจริง ที่ลูกกำลังหาโรงเรียนใหม่)

4....ฯลฯ.

5. และ นักการภารโรง