นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

Ico48

ขั้นแรกสุดคงต้องลดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ขั้นสองคงต้องทำให้ครูสอนหนังสือเด็กในห้องเรียนมิใช่ไปสอนในห้องเรียนพิเศษ ประสบการณ์จากคนเป็นแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนที่แสนจะปวดหัวค่ะ