นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

Ico48

เด็กเก่งไม่เก่งไม่รู้ รู้แต่ว่า

ติวเตอร์รวยครับ อาจารย์

แถมเด็ก ๆ เรียนทั้ง 7 วัน

แบบไม่มีวันหยุด

thailand only