นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 We sweat the small stuff or don't sweat the small stuff

Ico48

ไม่รู้ทำไมอ่านแล้วคิดถึง ศรีธนนชัย ค่ะ อาจารย์ เรียกว่าการจะตีความอะไรนั้น บางทีก็ขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยนะคะ