นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 5 หลักง่าย ๆ ป้องกันอัคคีภัย

Ico48

ก่อนออกจากบ้าน สำนักงาน ควรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งค่ะ ว่าปิดหรือยังนะค่ะ