นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันสังคม เป็นปัญหาที่ต้องหาคำตอบ

Ico48

บันทึกนี้ดีค่ะอาเกา ช่วยไขข้อข้องใจให้หลายๆคน