นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้องแก้มหอม...บันทึกรักวันที่ 40

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
12 April 2015 15:45
#102682

บอกเล่าเรื่องราวแต่หนหลังนานวันกลับมาอ่านเมื่อยามแกเฒ่า ฮิ