นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตวิทยา เเละความเป็นตัวคุณ

Ico48
พรนิภา กิตตรัตนสกุล [IP: 107.77.68.126]
04 เมษายน 2558 02:08
#102599

1.ตุ๊กแก 2 คนตาบอด3 หอย 4ทะเล