นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยาวิเศษ

Ico48

ใช่ครับ

 

อย่างแรกที่คนคิดจะออกกำลังกายได้รับ คือ ความสามารถในการบริหารเวลาของตนเอง และการบริหารคนในครอบครัว เพราะหากทำไม่ได้ ก็จะมีแต่คำว่า "ไม่มีเวลาออกกำลังกาย" ไปตลอดกาลลล

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: ยาวิเศษ