นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 HPLC : Calibration curve Based on Height

Ico48

น่าจะมีจุดอ่อนของการใช้ height หาปริมาณอยู่บ้าง หา่กพีคกว้าง คงต้องลองศึกษาเปรียบเทียบกันดูว่า ในตัวอย่างเดียวกัน การหาปริมาณจากพื้นที่ใต้ peak และ height มีความแตกต่างกันหรือไม่

เนื้อหาเต็ม: HPLC : Calibration curve Based on Height