นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยู่ให้เพื่อนกล้าใช้ กล้ารบกวน

Ico48

ต้องขอแอบไปศึกษาเทคนิคบ้างแล้ว

เพราะทุกวันนี้ ไม่มีใครกล้าใช้เลย ทั้ง ๆ ที่อยากช่วยใจแทบขาด

555