นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทักษะชีวิตจาก Social Media

Ico48
เปลือน ณ มณี [IP: 192.168.37.223]
27 มีนาคม 2558 11:10
#102496

เป็นข้อที่ดีมากครับ ผมได้จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึก เพราะเป็นข้อมูลที่ดีประกอบกับผมก็อายุมากแล้ว ยังอีก 180 วันจะเกษียณแล้ว

เนื้อหาเต็ม: ทักษะชีวิตจาก Social Media