นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

นึกว่าอาจารย์ใหม่เข้ามารับฟังซะอีกค่ะ

ที่แท้ก็น้องใยมะพร้าว แห่ง share psu ^_^..

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน