นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล้านแล้ว..จ้า

Ico48

เห็นชื่อบันทึกนึกว่าคุยกันเรื่อง "ผม"

อิอิอิ

 

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ล้านแล้ว..จ้า