นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล้านแล้ว..จ้า

Ico48

เราจะพยายามทำให้ได้ตามเป้าที่ผอ. ตั้งไว้นะคะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทะลุเป้า ฮาๆๆๆ

เนื้อหาเต็ม: ล้านแล้ว..จ้า