นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล้านแล้ว..จ้า

Ico48

ตัวเลขรายได้นี่ถือเป็นกำลังใจที่ดีนะคะ เพราะที่หน่วยก็ใช้อยู่ เพื่อบอกให้สมาชิกรู้ว่า มูลค่าของงานที่เราทำในแต่ละเดือนนั้นทำรายได้ให้คณะขนาดไหน ส่วนตัวของพวกเราแม้ไม่ได้อะไรเพิ่มก็ยังเป็นกำลังใจที่ดีนะคะ

เนื้อหาเต็ม: ล้านแล้ว..จ้า