นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตลาดผ่าน social media และเกาะคอเขา

Ico48

ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดนี้

เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะออนไลน์เฟซบุคตลอดเวลาสำหรับคนที่มีเงินจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต แต่สำหรับนักศึกษาทั่วไปอาจจะออนไลน์เวลาใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยแทน

เฟซบุคกับปากต่อปาก ถือช่องทางสำคัญในการส่งข่าวตอนนี้