นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตลาดผ่าน social media และเกาะคอเขา

Ico48

ในยุคนี้การทำธุรกิจ E-Commerse เป็นที่สนใจ ลงทุนน้อย แม้อยู่ที่บ้าน ก็สามารถสร้างงานและสร้างเงิน