นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตีพิมพ์ผลงานอยู่ใน Beall’s list

Ico48
Chutima [IP: 192.168.37.161]
03 มีนาคม 2558 13:11
#102192

เดี๋ยวนี้ มีมิจฉาชีพทางวิชาการเยอะ โดยเฉพาะวารสารที่มีค่าตีพิมพ์แพง ๆ เป็น Open Access ตีพิมพ์ง่าย เพราะมีกระบวนการพิจารณาที่แยมาก เคยได้รับการทาบทามให้พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ จากวารสารเหล่านี้ ก็ตอบปฏิเสธไป เพราะไม่มีมาตรฐานเลย