นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2558

Ico48

เป็นการ share อย่างแท้จริง ทั้งผลการปฏิบัติงานและรูปแบบการนำเสนอ ประทับใจการนำเสนอตั้งแต่ในห้องแล้วค่ะ