นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เป้าหมายเพื่อองค์กร

Ico48

ช่วงนี้เค้านิยมเรียกเข้าพบ เพื่อปรับทัศนคติอยู่ครับลุง อิอิ

 

"ใจสั่งมา"