นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตีพิมพ์ผลงานอยู่ใน Beall’s list

Ico48

บทความนี้เป็นบทความที่เป็นประโยชน์มากนะครับ

 

"ใจสั่งมา"