นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อท้าว อยากเข้าใจความรัก

Ico48

Theme แนวนี้เข้าทางท้าวหล่าว ช่วงนี้น้าฯ กลับมาแล้วด้วย เผื่อได้อ่านเรื่องรักๆ ของน้าฯ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"