นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตดี ตั้งแต่ต้นปีมะแม: กำเนิดมือซ้ายมือขวาของเรา

Ico48
Baby (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
05 กุมภาพันธ์ 2558 09:33
#101746

คนที่ทำแต่สิ่งดี ๆ ก็จะได้รับสิ่งที่ดี ๆ ตอบแทนกลับมาเช่นกัน ก็เป็นเช่นนั้นแล สัจธรรมย่อมมีอยู่จริง