นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมใจชาวทรัพย์ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557

Ico48

ปีนี้ผู้เข้าร่วมใส่เสื้อสีเหลืองสดใส และมีผู้เข้าร่วมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะ