นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตดี ตั้งแต่ต้นปีมะแม: กำเนิดมือซ้ายมือขวาของเรา

Ico48

เพิ่มอีกข้อได้ไม่น้อง สอง สาม ใย

การมีองค์กรที่น่าอยู่ และอยู่ท้ามกลางแนวคิด ในเรื่องทัศคติ ดี ๆ ไปโลด