นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วนิดา: นวนิยายที่ยิ่งใหญ่

Ico48

อ่านเรื่องนี้ใน social แล้วประทับใจเช่นกันครับ อ่านแล้วทำให้ระลึกถึง ครูที่เคยสอนสั่งทุกท่าน