นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขยะหัวใจ

Ico48

 

ไม่รู้จะบอกไงดี ว่า ดีมาก ๆ เลยจะทำตามให้ได้มากที่สุด

เอาขยะออกจากหัวใจ

เนื้อหาเต็ม: ขยะหัวใจ