นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลางวันตะลุยงาน กลางคืนตะลุยดงแชร์

Ico48

วันหยุดก็ขยันงานทำงาน อีกนะ ทั้งยังไม่บกพร่อง งานพ่อบ้าน พาคุณมารูแอ๊ะ ไปชอปปิ้ง กันอีก

สมกับการได้รับคัดเลือกเป็นบุคกรดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557