นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลางวันตะลุยงาน กลางคืนตะลุยดงแชร์

Ico48

ความแน่นอน เหมือนว่าไม่แน่นอน

ใจเขา ใจเรา มันก็ไม่เหมือนกัน

นั่น

จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลัง

เท่าที่ยังมีลมหายใจ อิอิอิ