นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Maintainance ระบบ share

Ico48

ระบบทำงานได้ปกติดีครับ หลังจาก reboot และใช้เวลา reboot น้อยกว่า 5 นาทีเพราะไม่ต้องตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ เพราะการ reboot เพื่อปรับปรุงระบบครั้งที่แล้ว จากกรณีที่มีปัญหาเรื่องการ upload รูปแล้วใช้เวลานานมาก การ reboot ครั้งนั้นจนถึงวันนี้ ยังไม่นานนเกินระยะเวลาที่บังคับให้ต้องตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ครั้งใหม ก็เลยไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบ

สำหรับครั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ต้อง reboot ระบบเพราะ ไลบรารีของระบบจำเป็นจะต้อง update เนื่องจากปัญหานี้

https://www.blognone.com/node/65147

ครับ

เนื้อหาเต็ม: Maintainance ระบบ share