นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Maintainance ระบบ share

Ico48

ขอบคุณอาจารย์นะค่ะ ที่มาบอกกล่าวแจ้งให้ทราบกัน นาน ๆ จะได้อ่านบันทึกของอาจารย์

เนื้อหาเต็ม: Maintainance ระบบ share