นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Maintainance ระบบ share

Ico48

ฮ่า ฮ่า ฮ่า อาจารย์คุยกับคุณแชร์ อาจารย์ส่งข่าวด้วยนะคะว่าทึ้งไปกี่เส้น

เนื้อหาเต็ม: Maintainance ระบบ share