นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกสไตล์เรา

Ico48

ชอบค่ะ (เลยให้ทั้งดอกไม้และมาบอกด้วย)

เนื้อหาเต็ม: บันทึกสไตล์เรา